REAKCJE NIEPOŻĄDANE

  • (nudności, wymioty, pokrzywka, rumień, świąd skóry, uczucie gorąca, pocenie się, kaszel, chrypka, dreszcze, spadek ciśnienia tętniczego krwi)
  • (omdlenie, nasilona pokrzywka, obrzęk twarzy, obrzęk krtani, skurcz oskrzeli, zwolnienie czynności serca i spadek ciśnienia tętniczego krwi)
  • (drgawki, wstrząs hipotensyjny, zatrzymanie akcji serca, zatrzymanie oddechu)
  • (odczyny skórne, pieczenie, swędzenie, wysypka, pęcherze, zaczerwienienie)
  • (obejmujące różne narządy i układy w tym układ oddechowy i krążeniowy)
  • (u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek). Ryzyko jego wystąpienia wzrasta wraz ze wzrostem stopnia uszkodzenia nerek i częstotliwością podania środków kontrastowych. Do zwiększonego ryzyka przyczynia się także obecność chorób takich jak zaburzenia krzepnięcia i zakrzepica żył głębokich, stan zapalny, niedawne zabiegi operacyjne i niedoczynność tarczycy.

Pacjenci u których planowane jest podanie środka kontrastowego powinni posiadać aktualny wynik pomiaru stężenia kreatyniny we krwi, wykonany nie później niż 14 dni przed planowanym badaniem. Ponadto, pacjent musi podpisać świadomą zgodę na podanie środka kontrastowego. Kobieta karmiąca piersią powinna zaprzestać karmienia na 24 godziny po badaniu, a ściągnięty w tym czasie pokarm powinien zostać wylany. O wystąpieniu jakichkolwiek powikłań należy niezwłocznie powiadomić personel medyczny za pomocą otrzymanego przed badaniem przycisku alarmowego.