REJESTRACJA

 • Na umówioną wizytę należy zgłosić się około 15 minut przed wyznaczoną godziną badania.
 • Należy przedstawić skierowanie na badanie

 

POKÓJ PRZYGOTOWAWCZY

 • W szatni należy pozostawić wszystkie metalowe przedmioty oraz urządzenia elektroniczne (telefony, zegarki, karty płatnicze, biżuterię, spinki, wsuwki, okulary, protezy zębowe, klucze, aparaty słuchowe, długopisy itp.),
  a także części garderoby zawierające metalowe elementy (guziki, zamki, nity, zapięcia, paski, haftki, fiszbiny, agrafki itp).
 • W przypadku braku możliwości zdjęcia metalowych elementów garderoby, pacjent proszony jest o przebranie się w jednorazową odzież medyczną.
 • Jeżeli planowane jest podanie środka kontrastowego, przed wejściem do pomieszczenia z aparatem MR pielęgniarka zakłada wkłucie dożylne (wenflon).
 • W przypadku badania jamy brzusznej lub miednicy, 15 minut przed rozpoczęciem badania pielęgniarka podaje środek spowalniający perystaltykę jelit.

 

BADANIE

 • Po odpowiednim przygotowaniu, pacjent wprowadzany jest do pomieszczenia z aparatem MR, gdzie układany jest na stole diagnostycznym. Otrzymuje przycisk alarmowy, za pomocą którego może komunikować się
  z personelem podczas trwania badania, a następnie zostaje wsunięty do tunelu aparatu MR.
 • Badanie jest całkowicie bezbolesne, a jedynym nieprzyjemnym odczuciem jest hałas emitowany przez aparat. Dla komfortu pacjenta, przed badaniem otrzymuje on słuchawki z możliwością słuchania muzyki. Dodatkowo, przy większości badań pacjent ma możliwość oglądania wybranych przez siebie projekcji obrazów na dedykowanym monitorze, co znacząco zwiększa jego komfort.
 • Podczas badania należy leżeć spokojnie i nieruchomo od kilkunastu do kilkudziesięciu minut. Konsekwencją ruchu podczas skanowania są nieostre i nieczytelne obrazy. Powoduje to konieczność powtórzenia części badania i wpływa na wydłużenie czasu jego trwania.
 • Podczas badania jamy brzusznej, pacjent kilkukrotnie proszony jest o wstrzymywanie oddechu na kilka sekund, zgodnie z poleceniami elektroradiologa wykonującego badanie.
 • Rzadko mogą zdarzyć się reakcje niepożądane związane z podaniem środka kontrastowego opisane w zakładce ,,środek kontrastowy,, Po jego podaniu pacjent proszony jest o spędzenie kilkunastu minut na terenie pracowni oraz wypicie 1,5 – 2 litrów płynów w okresie 48 godzin po badaniu, co wspomaga jego wydalanie z organizmu.

 

WYNIK

 • Wynik badania składa się z opisu wykonanego przez lekarza radiologa oraz obrazów zapisanych na płycie CD/DVD. Płytę z badania pacjent otrzymuje zaraz po jego zakończeniu, natomiast opis może odebrać osobiście w rejestracji, we wskazanym wcześniej terminie.
 • Odbiór wyniku przez osobę trzecią, możliwy jest na podstawie pisemnego upoważnienia pacjenta.