Rezygnacja z współfinansowania przez NFZ (pobierz)

Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej(pobierz)

Ulotka dla pacjenta(pobierz)

Formularz medyczny pacjenta(pobierz)

Formularz medyczny osoby współtowarzyszącej pacjentowi(pobierz)

Cennik badań MR(pobierz)